Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

rmk155
15:06
6286 c22f 420
Reposted fromfitspro fitspro viaretaliate retaliate

February 18 2014

rmk155
17:20
Play fullscreen
Reposted bynienieqwert
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

January 06 2014

rmk155
21:52
3881 49d6 420
rmk155
21:39
8333 247e
Reposted fromflesz flesz viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
21:39
rmk155
21:17
9160 948f 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vianienasycenie nienasycenie
rmk155
21:13
8502 7381 420
Reposted fromsmutna smutna vianienasycenie nienasycenie
rmk155
21:12
Reposted fromsapnai sapnai viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
21:10
rmk155
21:09
rmk155
21:09
2207 f4be 420
Reposted frompiehus piehus viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
21:09
rmk155
21:08
(…) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
Reposted fromsfeter sfeter viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
21:08
Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.
— Jerome David Salinger "Buszujący w zbożu"
Reposted fromMuppet Muppet viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
21:08
  Wszystko rozpoczyna się od myśli. Myśli prowadzą do uczuć, uczucia prowadzą do działań, działania prowadzą do rezultatów.  
rmk155
21:07

December 23 2013

rmk155
09:12
6175 1918 420
Reposted byMalinaMalinowa MalinaMalinowa
rmk155
09:11
6117 05c8 420
rmk155
09:09
rmk155
09:07
5995 7208 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...